Reference

Řekli o mně v roce 2022

Vážená paní doktorko, rád bych Vám poděkoval za kurz „Etika v profesním životě“, který jsem absolvoval dne 4. listopadu 2022. Svým tématem a způsobem vedení se z mého pohledu jedná o kurz zcela ojedinělý a mohu ho zaměstnancům a zaměstnavatelům ve veřejné správě a státní správě (ale i v soukromé sféře), kteří mají zájem o osobnostní rozvoj jednoznačně doporučit. Hlavní přínos kurzu vidím v tom, že vhodnými pedagogickými metodami podporuje empatii a prosociální chování, a tím působí preventivně proti nežádoucím jevům na pracovišti. Pozitivně rovněž hodnotím, že kurz byl založen na dialogu a výměně zkušeností, což přispělo k tomu, že den strávený v kurzu příjemně a rychle utekl.

Mgr. Ondřej Bis, Kancelář státního tajemníka, MINISTERSTVO DOPRAVY, Brno, 23.11.2022