Reference

Řekli o mně

PhDr. Jitku Crhovou znám více než deset let. Pokud bych ji měla popsat jedním slovem, napadá mě LIDSKOST. Jitka patří mezi nejlaskavější lidi, které znám. Pracovala se mnou na několika projektech a vždy s velkým úspěchem. Nikdy mě nezklamala, vždy byla dokonale připravená, spolehlivá a ochotná vyhovět našim možným i nemožným přáním.

Posluchačky ji hodnotily jako jednu z nejlepších lektorek, která jim předávala nejen znalosti a dovednosti, ale dovedla je výborně namotivovat a pomoci v jejich pracovním i osobním životě.

Paní doktorka patří mezi lidi, kteří to co učí, žijí i ve svém osobním životě. Její semináře a přednášky jsou prožitkové, plné citu a úsměvů. Pamatuji si spoustu jejích motivačních příběhů, ze kterých jsme si odnesla  poučení a pohlazení po duši, což je v dnešní době velká deviza.

Paní Jitku Crhovou velmi doporučuji jako skvělou lektorku a báječného člověka.

PaedDr. Květa Santlerová, zakladatelka vzdělávací společnosti Santia, spol. s r.o. , 5.12.2019

Po několikáte jsem absolvovala kurz Dr. Crhové a opět musím konstatovat, že její semináře jsou na velmi profesionální úrovni, ale především se v nich odráží láska k životu a lidem. Je vidět, že práci kterou dělá ji činní štastnou a spokojenou. Na jejích seminářích se vždy dozvím nové myšlenky a informace, ze kterých čerpám jak v profesním, tak osobním životě. Děkuji za pohlazení na duši!!!

Michaela Kallová, Účinně proti stresu a vyhoření , Brno , 3.12.2019

Jasně, paní Jitku objednej, moc se na ni těšíme!"  - pracovnice Sociálně terapeutické dílny Okénko.
Takovými a jim podobnými slovy se vyjadřují zaměstnanci organizace Otevřená OKNA, z.ú. ke spolupráci s PhDr. Jitkou Crhovou, pro naši organizaci lektorkou a mentorkou.  Spolupracujeme s ní již tři roky a to jak v oblasti vzdělávání týmu,  v oblasti skupinové i individuální podpory zaměstnanců formou mentoringu, tak v teambuildingových aktivitách. Velmi si vážíme srozumitelnosti jejích přednášek, připravenosti, nabídce příběhů a konkrétních modelových situací. V oblasti podpory je její silnou stránkou empatické naslouchání, schopnost porozumět příběhu jednotlivce i dění ve skupině. Trošku se bojím její práci doporučovat - aby pak na nás neměla méně času.

PaedDr. Drahomíra Blažková, speciální pedagožka, terapeutka a supervizorka, ředitelka organizace Otevřená OKNA, z.ú., www.otevrenaokna.cz , 1.11.2019

S paní Jitkou, jsem spolupracovala na dvou projektech, kde u nás v Rodinném centru Pastelka měla na starosti semináře osobního rozvoje a můj mentoring. Oceňuji její velmi profesionální a zároveň empatický přístup. Semináře osobního rozvoje založené převážně na příbězích jsou nejen velmi poutavé, ale zároveň přínosné a každý si v nich najde něco svého. Zmínka o zlaté niti našich životů už zůstane hluboko uvnitř mého já. Při společných hodinách mentoringu jsme se dotkly mnoha náročných témat a práce se silnými i slabými stránkami byla neocenitelná.

Mgr. Alena Stejskalová, ředitelka RC Pastelka , 1.11.2019

Pro mne je paní Jitka Crhová zakladatelkou rodinné politiky Jihomoravského kraje, hodnotitelkou Auditu familyfrindlycommunity a členkou Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna. V této pestré paletě činností vnímám jednoho společného jmenovatele: společenský rozhled, osobní angažovanost a schopnost dialogu při řešení úkolů, které vyžadují velkou tvořivost, pozitivní pohled a ohleduplnost k názorům druhých lidí. S paní Crhovou nás již řadu let spojuje také zájem o kvalitu vztahů – v rodině i v profesním světě.

Jsem přesvědčená, že lektorská práce vyžaduje především lidskou zralost tříbenou rozmanitými životními zkušenostmi. Přeji všem účastníkům kurzů, aby mohli z této zralosti mít co největší užitek.

PhDr. Ing. Marie Oujezdská, dlouholetá ředitelka Národního centra pro rodinu a místopředsedkyně Rodinného svazu ČR , 31.10.2019

Bylo mi velkým potěšením osobně a "lidsky" poznat PhDr. Jitku Crhovou a absolvovat většinu jejích vzdělávacích seminářů. Ještě větší radost mi přinesla možnost zprostředkovat setkání s ní též uživatelům našeho mateřského centra.  Paní Crhová je jedinečná svým osobnostním nastavením, kladením důrazu na aplikaci etických hodnot a etických principů do všech svých vzdělávacích aktivit. 
Měla jsem tu skvělou příležitost poznat člověka, jehož hodnoty přesahují rámec správných společenských norem ... člověka s velkou duchovní hloubkou, citlivostí a lidskou empatií.

Hana Ondráčková, předsedkyně Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s. , 16.10.2019

Jitku Crhovou jsem poznala díky přednáškám pro Spolek MINERVA 21. První byla zaměřena na osobní rozvoj, druhá na téma rodina a obě byly skvělé! Jitčin klidný a strukturovaný projev, který však v lidech probouzí emoce a přináší otázky k přemýšlení, stojí na znalostech a životních zkušenostech, poctivé přípravě, lidskosti a schopnosti naslouchat posluchačům. Jitčina důvěryhodnost pro mne spočívá hlavně v tom, že sama jde příkladem, v propojení jejího profesionálního přístupu a osobních hodnot. Mohu jen doporučit.

Věra Staňková, brněnský klub Spolku MINERVA 21 , 14.10.2019

S paní Jitkou jsem se potkala pracovně vícekrát. Vícekrát právě proto, že působila velice příjemně, klidně, sebejistě a životně obohacena o zkušenosti, které jsou někdy více cenné než informace z učebnice, což mě
právě oslovilo pro další spolupráci, protože poctivých, ochotných, vlídných a zkušených lidí potkávám čím dál méně. Zkušenosti, které mě paní Jitka předala, využívám do dnešního dne ve svém životě nejen osobním, ale také pracovním.

Tereza Kukol, výživová poradkyně, lektorka, autorka knih, http://zdravesterezou.cz/ , 1.9.2019

Krajský úřad Zlínského kraje přizval PhDr. Jitku Crhovou ke spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců cca před dvěma lety. Tím se otevřela naše plodná spolupráce a možnost obohatit vzdělávání a rozvoj nejen o složku informační a dovednostní, ale pokusit se dosáhnout a zasáhnout až k postojům účastníků. Workshopy jsou vedeny klidnou silou, ale přesto, nebo možná právě proto s dopadem, který není výsledkem pouhých lektorských dovedností, ale je za ním vidět systematickou přípravu (včetně pokory lektorky ve spojení s tématem), vlastní hledání lektorky, jak jednotlivá témata uchopit. To vše ve spojitosti se stanovením cílů vzdělávání a rozvoje, které nejsou prvoplánové, ale naopak jdou do hloubky a až na dřeň. Tak se účastníci spolu s lektorkou mohou vydat na cestu sebepoznání a seberozvoje, pokud se sami pro tuto cestu rozhodnou. Lektorka dává možnost účastníkům nahlédnout do „svého světa“ a je ochotna se dělit i o své životní zkušenosti. Noticka na závěr: Při odchodu účastníků je na tvářích patrný jistý druh úsměvu, který lze zachytit tehdy, pokud se setká člověk s člověkem, a v tomto případě dodávám také člověkem – odborníkem. Děkujeme a vážíme si naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Miriam Chládková, odd. personálních věcí a vzdělávání, Krajský úřad Zlínského kraje , 1.12.2017

Děkuji za skvělý přednes problematiky etického rozhodování.

Kateřina, seminář Etika v profesním životě , Brno , 10.12.2019

Výborný seminář.

Účastnice semináře, Etika v profesním životě , Brno , 10.12.2019

Úžasné!

Šárka, seminář Etika v profesním životě , Brno , 10.12.2019

Děkuji paní lektorce za pohodové, praktické návody jak si v dnešní stresující době zachovat duševní zdraví a životní pohodu.

Účastník semináře, Účinně proti stresu a vyhoření , Brno , 3.12.2019

Se školením PhDr. Jitky Crhové jsem nadmíru spokojená. Doporučím ostatním!

Dana Drápalová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Brno , 3.12.2019

Lektorka má perfektně rozvržený čas a dovede poutavě látku podat.

Lehkoživ Radek, seminář Rozvoj osobnosti , Praha , 31.10.2019

Jeden z nejlepších seminářů, na kterém jsem kdy byla. Moc děkuji.

Lenka Hrnčířová, seminář Rozvoj osobnosti , Praha , 31.10.2019

Zlepšit se nedá nic. Jak obvykle super!

K. Sokolová, DiS., seminář Rozvoj osobnosti , Praha , 31.10.2019

Absolvovala jsem vaše dva semináře - Účinně proti stresu a vyhoření a Rozvoj osobnosti a moc mi to pomohlo jak v profesním, tak i osobním životě, protože tyto oblasti našeho bytí se vzájemně prolínají. Děkuji za vaši skvělou práci.

Pavlína Dragulová, seminář Rozvoj osobnosti , Praha , 31.10.2019

Musím říct, že kurz Rozvoj osobnosti byl jeden z nejlepších, které jsem kdy absolvovala. Nejen díky příjemnému prostředí, ale především kvůli PhDr. Jitce Crhová, která velmi příjemně a ochotně celý kurz vedla. Z kurzu jsem si odnesla mnoho nových věcí ... V budoucnu bych velmi ráda absolvovala související kurzy s touto problematikou.

Mgr. Lucie Šimečková (za MV), seminář Rozvoj osobnosti , Praha , 31.10.2019

Velice sympatická paní - sytý hlas, velice srozumitelný projev, zajímavé poznatky!

Novotná Dana, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , České Budějovice , 17.10.2019

Příjemný, poutavý projev.

Petra, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , České Budějovice , 17.10.2019

Líbilo se mi, nebylo to zdlouhavé, ale utíkalo to a mělo to smysl. Spokojenost.

Hana Zahradníková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , České Budějovice , 17.10.2019

Podání výkladu srozumitelné a motivující.

Pichlíková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , České Budějovice , 17.10.2019

Moc se mi líbilo. Děkuji.

Vladimíra Vytlačilová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Jihlava , 3.10.2019

Velmi podnětný výklad, příklady z praxe, osobní prostor pro diskuzi.

Eva V. – Votice, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Praha , 26.9.2019

Přeji Vám hodně lásky a trpělivosti ve Vaší nelehké práci. Má smysl.

:-) Martin Šubrt, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Praha , 26.9.2019

Lektorka skvělá, tak jako vždy

Účastnice semináře Účinně proti stresu a vyhoření , Praha , 26.9.2019

Velmi příjemná atmosféra celého školení.

seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Praha , 26.9.2019

Mnohokrát děkuji, bylo to hodně fajn

Radka Hvězdová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Praha , 26.9.2019

Velmi hezká akce. Pro mě moc přínosné! Děkuji.

Jana Krausová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 28.6.2019

Vynikající! Děkuji, jste skvělá lektorka!

Lea Padaňková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 28.6.2019

Bylo to super!

Kateřina Němcová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 28.6.2019

Líbilo se mi uvedení vlastních příkladů a zkušeností. Moc hezké a příjemné.

A.R., seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 28.6.2019

1 = uvádění příkladů z praxe = záživné.

Účastnice semináře, Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 28.6.2019

Skvělé zapojení příběhů, osobních zkušeností.

Irena H., seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 28.6.2019

Úžasná lektorka!

Marie P., seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 27.6.2019

Děkuji!

Vopat, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 27.6.2019

Milý, lidský přístup lektorky.

Jana D., seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 27.6.2019

Do budoucna více praktických ukázek, techniky.

Účastnice semináře, Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 27.6.2019

Líbilo se mi uvádění vlastních zkušeností, příkladů. Moc hezké a příjemné.

Renata S., seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 27.6.2019

Paní doktorko, nic nezlepšujte. Jste úžasná. Výklad lidský, příjemný, srozumitelný. Mnoho jsem se o sobě dozvěděla. Děkuji a přeji mnoho úspěchů ve všem, co děláte.

Markéta, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Litvínov , 27.6.2019

Báječná, moudrá žena paní Jitka.

Eva Peukertová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Liberec , 25.6.2019

Příjemné vystupování, odbornost, lidský přístup - celkově seminář splnil očekávání. Děkuji. 

Zítková, KÚ Liberec, seminář Účinně proti stresu a vyhoření , Liberec , 25.6.2019

Moc děkuji za školení. Jste skvělá lektorka!

J.K., seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci , České Budějovice , 20.6.2019

Dr. Crhová byla moc příjemná a ochotná. Dokáže zaujmout. Školení se mi moc líbilo. Děkuji.

Dr. Crhová byla moc příjemná a ochotná. Dokáže zaujmout. Školení se mi moc líbilo. Děkuji.

Dana R., seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci , České Budějovice , 20.6.2019

Super organizace. Úžasná lektorka se spoustou zkušenéstí. Děkuji, líbilo se.

Olena Bilous, seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci , České Budějovice , 20.6.2019

Oceňuji konkrétní příklady z praxe, ze života.

Pavla S., seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci , České Budějovice , 20.6.2019

Rád se zúčastním dalšího vašeho kurzu.

Marek N., seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci , České Budějovice , 20.6.2019

Zajímavé, velmi dobře podáno. Líbilo se mi, že paní doktorka hovoří z praxe. Děkuji.

Jaroslava Klimmerová, seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci , České Budějovice , 20.6.2019

Mnoho příkladů z práce = skvělé k výkladu!

Soňa N., seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci , České Budějovice , 20.6.2019