Reference

Řekli o mně

PhDr. Jitku Crhovou znám více než deset let. Pokud bych ji měla popsat jedním slovem, napadá mě LIDSKOST. Jitka patří mezi nejlaskavější lidi, které znám. Pracovala se mnou na několika projektech a vždy s velkým úspěchem. Nikdy mě nezklamala, vždy byla dokonale připravená, spolehlivá a ochotná vyhovět našim možným i nemožným přáním. Posluchačky ji hodnotily jako jednu z nejlepších lektorek, která jim předávala nejen znalosti a dovednosti, ale dovedla je výborně namotivovat a pomoci v jejich pracovním i osobním životě. Paní doktorka patří mezi lidi, kteří to co učí, žijí i ve svém osobním životě. Její semináře a přednášky jsou prožitkové, plné citu a úsměvů. Pamatuji si spoustu jejích motivačních příběhů, ze kterých jsme si odnesla poučení a pohlazení po duši, což je v dnešní době velká deviza. Paní Jitku Crhovou velmi doporučuji jako skvělou lektorku a báječného člověka.

PaedDr. Květa Santlerová, zakladatelka vzdělávací společnosti Santia, spol. s r.o., 11.5.2023

Jasně, paní Jitku objednej, moc se na ni těšíme!" - pracovnice Sociálně terapeutické dílny Okénko. Takovými a jim podobnými slovy se vyjadřují zaměstnanci organizace Otevřená OKNA, z.ú. ke spolupráci s PhDr. Jitkou Crhovou, pro naši organizaci lektorkou a mentorkou. Spolupracujeme s ní již tři roky a to jak v oblasti vzdělávání týmu, v oblasti skupinové i individuální podpory zaměstnanců formou mentoringu, tak v teambuildingových aktivitách. Velmi si vážíme srozumitelnosti jejích přednášek, připravenosti, nabídce příběhů a konkrétních modelových situací. V oblasti podpory je její silnou stránkou empatické naslouchání, schopnost porozumět příběhu jednotlivce i dění ve skupině. Trošku se bojím její práci doporučovat - aby pak na nás neměla méně času.

PaedDr. Drahomíra Blažková, speciální pedagožka, terapeutka a supervizorka, ředitelka organizace Otevřená OKNA, z.ú., www.otevrenaokna.cz, 25.4.2023

Milá paní Crhová, ráda bych Vám poděkovala za spolupráci během předchozích dvou let, která byla vážně skvělá. Vaše kurzy splnily více, než jsem očekávala a dokonce i to, co jsem nečekala :-)..  Nečekala jsem tak velký zájem o Vaše kurzy. Na úřadu je každý druhý člověk vyhořelý každodenním stresem, který lze těžko zpracovávat v nasazení, které se od úředníků očekává a které, díky obsáhlé náplni a současné legislativě, úředníci mají. Všichni účastníci vašich kurzů odcházeli nadšeni a uvolněni do svých kanceláří ke své práci. Jsem skutečně ráda,  že jsem nezůstala u jednoho kurzu a po třech sériích semináře „Účinně proti stresu a vyhoření“ jsem mohla kolegy pozvat na vaše další kurzy „Rozvoj osobnosti“ a „Etika v profesním životě“. Dnes vidím, že moje rozhodnutí bylo správné. I s odstupem téměř roku odpovídám na dotazy, jestli ještě budu opakovat tyto kurzy. Z pohledu personalisty musím konstatovat, že takové kurzy jsou skutečně potřeba. Pro samé zákony a studium novel není prostor věnovat trochu času a péče i sobě, a to se bohužel odráží i na interpersonálních vztazích a na postoji vůči klientům. A ze své praxe si troufnu říct - nejen na úřadech… Ještě jednou velké „DÍKY“ !!! S pozdravem a přáním opětovného setkání Lenka Střítežská

Ing. Lenka Škabradová Střítežská, referent vzdělávání, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, 4.2.2020

Pro mne je paní Jitka Crhová zakladatelkou rodinné politiky Jihomoravského kraje, hodnotitelkou Auditu familyfrindlycommunity a členkou Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna. V této pestré paletě činností vnímám jednoho společného jmenovatele: společenský rozhled, osobní angažovanost a schopnost dialogu při řešení úkolů, které vyžadují velkou tvořivost, pozitivní pohled a ohleduplnost k názorům druhých lidí. S paní Crhovou nás již řadu let spojuje také zájem o kvalitu vztahů – v rodině i v profesním světě. Jsem přesvědčená, že lektorská práce vyžaduje především lidskou zralost tříbenou rozmanitými životními zkušenostmi. Přeji všem účastníkům kurzů, aby mohli z této zralosti mít co největší užitek.

PhDr. Ing. Marie Oujezdská, dlouholetá ředitelka Národního centra pro rodinu a místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, 30.1.2020

Již po několikáté jsem absolvovala kurz Dr. Crhové a opět musím konstatovat, že její semináře jsou na velmi vysoké profesionální úrovni, ale především se v nich odráží láska k životu a lidem. Je vidět, že práci kterou dělá ji činní šťastnou a spokojenou. Na jejích seminářích se vždy dozvím nové myšlenky, podněty a informace, ze kterých čerpám jak v profesním, tak osobním životě. Děkuji za pohlazení na duši!!!

Michaela Kallová, Magistrát města Brna, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Brno, 3.12.2019

Krajský úřad Zlínského kraje přizval PhDr. Jitku Crhovou ke spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců cca před dvěma lety. Tím se otevřela naše plodná spolupráce a možnost obohatit vzdělávání a rozvoj nejen o složku informační a dovednostní, ale pokusit se dosáhnout a zasáhnout až k postojům účastníků. Workshopy jsou vedeny klidnou silou, ale přesto, nebo možná právě proto s dopadem, který není výsledkem pouhých lektorských dovedností, ale je za ním vidět systematickou přípravu (včetně pokory lektorky ve spojení s tématem), vlastní hledání lektorky, jak jednotlivá témata uchopit. To vše ve spojitosti se stanovením cílů vzdělávání a rozvoje, které nejsou prvoplánové, ale naopak jdou do hloubky a až na dřeň. Tak se účastníci spolu s lektorkou mohou vydat na cestu sebepoznání a seberozvoje, pokud se sami pro tuto cestu rozhodnou. Lektorka dává možnost účastníkům nahlédnout do „svého světa“ a je ochotna se dělit i o své životní zkušenosti. Noticka na závěr: Při odchodu účastníků je na tvářích patrný jistý druh úsměvu, který lze zachytit tehdy, pokud se setká člověk s člověkem, a v tomto případě dodávám také člověkem – odborníkem. Děkujeme a vážíme si naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Miriam Chládková, odd. personálních věcí a vzdělávání, Krajský úřad Zlínského kraje, 1.12.2019

S paní Jitkou, jsem spolupracovala na dvou projektech, kde u nás v Rodinném centru Pastelka měla na starosti semináře osobního rozvoje a můj mentoring. Oceňuji její velmi profesionální a zároveň empatický přístup. Semináře osobního rozvoje založené převážně na příbězích jsou nejen velmi poutavé, ale zároveň přínosné a každý si v nich najde něco svého. Zmínka o zlaté niti našich životů už zůstane hluboko uvnitř mého já. Při společných hodinách mentoringu jsme se dotkly mnoha náročných témat a práce se silnými i slabými stránkami byla neocenitelná.

Mgr. Alena Stejskalová, ředitelka RC Pastelka, 1.11.2019

Bylo mi velkým potěšením osobně a "lidsky" poznat PhDr. Jitku Crhovou a absolvovat většinu jejích vzdělávacích seminářů. Ještě větší radost mi přinesla možnost zprostředkovat setkání s ní též uživatelům našeho mateřského centra. Paní Crhová je jedinečná svým osobnostním nastavením, kladením důrazu na aplikaci etických hodnot a etických principů do všech svých vzdělávacích aktivit. Měla jsem tu skvělou příležitost poznat člověka, jehož hodnoty přesahují rámec správných společenských norem ... člověka s velkou duchovní hloubkou, citlivostí a lidskou empatií.

Hana Ondráčková, předsedkyně Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s., 16.10.2019

itku Crhovou jsem poznala díky přednáškám pro Spolek MINERVA 21. První byla zaměřena na osobní rozvoj, druhá na téma rodina a obě byly skvělé! Jitčin klidný a strukturovaný projev, který však v lidech probouzí emoce a přináší otázky k přemýšlení, stojí na znalostech a životních zkušenostech, poctivé přípravě, lidskosti a schopnosti naslouchat posluchačům. Jitčina důvěryhodnost pro mne spočívá hlavně v tom, že sama jde příkladem, v propojení jejího profesionálního přístupu a osobních hodnot. Mohu jen doporučit.

Věra Staňková, brněnský klub Spolku MINERVA 21, 14.10.2019

Přeji Vám hodně lásky a trpělivosti ve Vaší nelehké práci. Má smysl :-) .

Martin Šubrt, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Praha, 26.9.2019

S paní Jitkou jsem se potkala pracovně vícekrát. Vícekrát právě proto, že působila velice příjemně, klidně, sebejistě a životně obohacena o zkušenosti, které jsou někdy více cenné než informace z učebnice, což mě právě oslovilo pro další spolupráci, protože poctivých, ochotných, vlídných a zkušených lidí potkávám čím dál méně. Zkušenosti, které mě paní Jitka předala, využívám do dnešního dne ve svém životě nejen osobním, ale také pracovním.

Tereza Kukol, výživová poradkyně, lektorka, autorka knih, http://zdravesterezou.cz/, 1.9.2019

Komplexní uchopení tématu, obohacení do profesního a soukromého života. Školení bylo odlišné od těch, která jsem zatím absolvoval. Budu mít zájem o seminář (další) od stejné lektorky.

Roman D., seminář Etika v profesním životě, Praha, 1.11.2018

Líbilo se mi uvádění praktických příkladů a příběhů k zamyšlení, velmi otevřený a empatický přístup, dostatečný prostor pro vyjádření posluchačů, velmi dobrá komunikace s posluchači, navození příjemné atmosféry.

Petr Grobař, seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci, Ostrava, 5.4.2018

Pokračujte dále v tomto poslání. Má to velký smysl. Děkuji.

Grymová Dana, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Praha, 7.12.2017

Paní lektorka neříkala pouze definice, při výkladu použila spoustu příběhů ze skutečného života, vše se mi líbilo a pomohlo mi to pochopit probíranou látku.

Baštář, seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci, Praha, 5.10.2017

Líbilo se mi zaměření na poznatky z praxe. Využití filmových ukázek.

Ing. Roman Vrabel, tajemník MěÚ Ždánice, seminář Jak se bránit agresi a manipulaci, Brno, 13.9.2016

Překvapila mne vaše otevřenost, sdílnost, příjemné vystupování. Neokoukaný přístup a metody – výklad proložen aktivizačními činnostmi.

Hana Schejbalová, seminář Etika v profesním životě, Brno, 19.4.2016

Až někdy a někde narazíte v nabídce na seminář vedený paní doktorkou Crhovou, neváhejte a skočte po něm. Garantuji Vám, že nebudete jen účastníkem semináře o „něčem“, ale budete součástí něčeho, co má smysl, obsah, duši a je to o lidech. Jednoho takového semináře jsem se zúčastnila a jsem nadšená.

Marie N., seminář Jak prezentovat správně a jak zvládat trému, Praha, 10.3.2016

Seminář „Rozvoj osobnosti úředníka“, který jsem absolvovala 30. 7. 2015 v Ostravě mne velmi obohatil. Moc Vám děkuji za úžasný seminář, ze kterého se ani nechtělo odcházet – hrozně rychle to uteklo. Sálá z Vás klid, i odborné věci dokážete podat zajímavým a srozumitelným způsobem.

Pavlína Pokorná, Ostrava, 31.7.2015

Výborně strukturovaný seminář i podání. Děkuji za smysluplně strávený čas; podnětné informace a velmi dobrý písemný materiál.

PhDr. Jana Roubalová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření úředníků a pracovníků veřejné správy, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, 12.2.2015

Doktorce Crhové jsem vděčná za nový start v mém životě. Kdyby nebylo jejích odborných schopností a znalostí na poli rozvoje osobnosti, nevěděla bych, jakým způsobem „uchopit“ své „dary“ v podobě citu pro barvy a jejich sladění, vnímání celkové vizáže a osobnosti člověka. Právě dr. Crhová mi pomohla objevit mé nadání a nasměrovala mě na cestu, která mi dělá radost. Za to jsem jí upřímně vděčná.

Markéta Povolná, mentoring při osobním rozvoji, Brno, 3.12.2014

Byla jsem účastnicí 4 školení pod vedením paní Crhové. Školení byla zajímavá, proložená osobními zkušenostmi, pohodová a k zamyšlení. Paní Crhovou obdivuji za to, že sebrala tolik sil a dokázala se v životě rozhodnout a  jít vlastní cestou. Je profesionálka každým coulem a přitom zůstává naprosto lidskou a empatickou ženou..

Irena Pavlíková, Brno, 24.2.2014

Moc děkuji za oba semináře, které mi, ač jsem v tomto oboru vzdělaná, otevřely nová témata a posunuly mé úvahy dál. Oceňuji příběhy, na kterých si člověk mohl uvědomit podstatu věcí. Doufám v celodenní seminář o identitě.

Lucie Šmahelová, semináře Komunikace a Rozvoj osobnosti, Brno, 22.10.2013

S paní Crhovou jsem se poprvé setkala na školení v Coworking Centru. I když jsem poznala ve své práci mnoho školitelů Soft Skills, paní Crhová na mne zapůsobila svou lidskostí a přirozenou moudrostí a empatií. Proto když jsme v našem rodinném centru hledali vhodné lektory ke spolupráci, velmi ráda jsem ji doporučila. .

Andrea Grigerová, RC Pastelka, Brno, 19.9.2013

Dobrý den paní Crhová, velice vám děkuji za krásně strávené školení. Vaše přítomnost byla velice uklidňující a příjemná a za celý náš kolektiv vám ze srdce děkujeme. Jste příklad srdečného člověka, který vnese do lidí klid a vyrovnanost a nejde mu jen o splnění nějakých norem, ale především o klid a lidskost. Z vaší práce je vidět cit a láska k lidem. Téma komunikace se mi líbilo a rozšířila jsem si obzory. Vede mě k zamyšlení a ke zlepšení mých dovedností. Stále se je co učit. Ještě jednou veliké díky!

Lia Vávrová, kurz Komunikace, Brno, 4.12.2012

Vážená paní doktorko, ještě jednou děkuji za seminář Etika v profesním životě. Takové semináře bychom měli absolvovat pravidelně, protože vzájemná komunikace v duchu dobra si školení zaslouží. A častým opakováním se třeba naučíme spolu vycházet a být spokojení. Těším se v budoucnu na další semináře „za odměnu.“ S přáním příjemných dnů

Jarmila Dočekalová, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, 7.2.2023

Vážená paní doktorko, rád bych Vám poděkoval za kurz „Etika v profesním životě“, který jsem absolvoval dne 4. listopadu 2022. Svým tématem a způsobem vedení se z mého pohledu jedná o kurz zcela ojedinělý a mohu ho zaměstnancům a zaměstnavatelům ve veřejné správě a státní správě (ale i v soukromé sféře), kteří mají zájem o osobnostní rozvoj jednoznačně doporučit. Hlavní přínos kurzu vidím v tom, že vhodnými pedagogickými metodami podporuje empatii a prosociální chování, a tím působí preventivně proti nežádoucím jevům na pracovišti. Pozitivně rovněž hodnotím, že kurz byl založen na dialogu a výměně zkušeností, což přispělo k tomu, že den strávený v kurzu příjemně a rychle utekl.

Mgr. Ondřej Bis, Kancelář státního tajemníka, MINISTERSTVO DOPRAVY, Brno, 23.11.2022

Jsem ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se Vašeho školení o osobním rozvoji, byl to pro mě příjemně strávený čas. Oceňuji Váš lidský přístup a také ochotu přizpůsobit školení tomu, co účastníky zajímá. Ještě jednou Vám děkuji.

Helena Drobná, Rozvoj osobnosti, Ostrava, 6.10.2020

Líbily se mi příklady z praxe. Lektorka nečte pouze informace, ale podává i odborné informace praxí. Délka kurzu byla také příjemná.

Šebková Kateřina, seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci, Praha, 23.7.2020

Líbily se mi osobní příklady z praxe.

Burianová Anna, seminář Základní principy obrany proti agresi a manipulaci, Praha, 23.7.2020

Výborný kurz, podnětné nápady.

M. Petrů, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Brno, 21.7.2020

Líbí se mi příklady ze života.

Účastnice semináře Účinně proti stresu a vyhoření, Brno, 21.7.2020

Utřídil jsem si myšlenky, směr správného směřování k personálu i klientům. Děkuji.

Nováček Petr, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Brno, 21.7.2020

Líbil se mi přístup. Problematika - téma kurzu, zasazeno do souvislostí, zejména propojení etiky a komunikace. Využitelnost získaných informací ve způsobu jednání sociálního pracovníka v praxi, tj. v osobním kontaktu s klienty. Zastavení - vybočení ze stereotypu - zamyšlení nad vlastním přístupem a postoji.

Hana Königsmarková, seminář Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti, Plzeň, 16.7.2020

Lektorka byla moc příjemná, dobře se poslouchala, výklad byl moc fajn. Nenaučila jsem se nic nového, ale bylo skvělé si etiku zopakovat a oživit.

Denisa Viktorová, seminář Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti, Plzeň, 16.7.2020

Seminář se mi líbil, bylo to fajn. Děkuji za hezký a příjemný program. Naučila jsem se z čeho čerpat pozitivní energii.

Plicnerová Jana, seminář Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti, Plzeň, 16.7.2020

Vše bylo v pořádku, byla jsem velmi spokojená s obsahem, zajímavé byly jednotlivé příběhy. Může mi to pomoci v rozhodování a zamyšlení se nad problémy. Několik praktických rad a příkladů k použití v praxi.

Ivana Dlouhá, seminář Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti, Plzeň, 16.7.2020

Líbily se mi příklady z praxe. Děkuji za příjemně strávený den.

Ivana Severýnová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Liberec, 14.7.2020

Děkuji za příjemný výklad obohacený přídavky z praxe. Příjemný seminář a částečně relaxace od každodenních stresů.

Miluše Bezděchová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Liberec, 14.7.2020

Lidský přístup, konkrétnost, nenucenost. Super!

Účastnice semináře Účinně proti stresu a vyhoření, Liberec, 14.7.2020

Velmi příjemný výklad, zkušenosti ze života. Díky.

Účastnice semináře Účinně proti stresu a vyhoření, Liberec, 14.7.2020

Dostala jsem skvělé reference od kolegyně, přesto jste maximálně předčila má očekávání! Moc Vám děkuji!

Žaneta Pacltová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Liberec, 14.7.2020

Lektorka ví, o čem hovoří, hovoří "česky" - srozumitelně. Během semináře mi proběhl můj život před očima, a to nejen ten profesní. Děkuji!

Pešková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Liberec, 14.7.2020

Seminář byl mnohem lepší než jsem očekávala :-). Výborné byly příklady ze života. Mohl by být delší - dalo by se poslouchat i déle a stále by to bylo zajímavé.

Pavla, seminář Rozvoj osobnosti, Olomouc, 10.3.2020

Líbil se mi celkový postoj k výuce, příjemný hlas, srozumitelné příklady ze života.

Barbora Svoboda, seminář Rozvoj osobnosti, Olomouc, 10.3.2020

Váš kurz předčil všechna moje očekávání, děkuji Vám!

Jaroslava Večeřová, seminář Rozvoj osobnosti, Olomouc, 10.3.2020

Moc úžasný seminář! Velice mě zaujaly zkušenosti, a proto bych uvítala trošku obsáhlejší podkladový materiál - nestihla jsem si zapsat vše, co mě zajímalo a bylo uvedeno je na slidech :-).

Silva, seminář Rozvoj osobnosti, Olomouc, 10.3.2020

Přijeďte do Olomouce školit častěji!!!

Milada Šabatová, seminář Rozvoj osobnosti, Olomouc, 10.3.2020

Srozumitelné, milé a zajímavé školení paní lektorky.

Markéta Š., Rozvoj osobnosti, Olomouc, 10.3.2020

Výborné! Poutavý výklad.

Magdaléna Janíčková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 5.3.2020

Líbily se mi konkrétní příklady ze života, z praxe.

Marie Holková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 5.3.2020

Děkuji za velmi zajímavý program.

Alena Janulíková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 5.3.2020

Líbilo se mi, že lektorka vycházela z osobních prožitků, hodně používala konkrétní příklady.

Účastnice semináře, Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 5.3.2020

Projev lektorky byl velice příjemný, příklady ze života byly moc fajn. Snad budu moci i praktikovat ve svém životě.

Blanka, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 5.3.2020

Zaujal mě příjemný výklad založený na reálných situacích jak životních, tak pracovních.

Jana Zjavková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 5.3.2020

Lektorka je skvělá!

Hulvová Ludmila, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 5.3.2020

Líbil se mi celý seminář, zvláště výuka pomocí příběhů a příkladů.

Dáša S., seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 4.3.2020

Velmi přínosné pro mou další práci.

Jana Topiařová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 4.3.2020

Oceňuji příklady z vlastního života, které byly užity jako příklad.

Účastník semináře, Účinně proti stresu a vyhoření, Ostrava, 4.3.2020

Líbily se mi příběhy ze života a zajímavý přednes.

Barbora Čivišová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Plzeň, 27.2.2020

Velmi zajímavý a příjemný den jak profesně, tak také osobně.

Kateřina Šansaurová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Plzeň, 27.2.2020

Přednášce nelze nic vytknout. Odnesla jsem si spoustu skvělých rad a příkladů.

Havlíčková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Plzeň, 27.2.2020

Výborný seminář s praktickými radami do života - nejen pracovního.

Stefanovičová Drahomíra, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Plzeň, 27.2.2020

Vynikající! Moc děkuji. Mnoho věcí jsem si uvědomil a utřídil. Seminář by mohl být i vícedenní.

Karel Kolařík, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Plzeň, 27.2.2020

Výborné a poutavé uvádění příkladů ze života.

Šárka, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Plzeň, 27.2.2020

Velmi příjemná lektorka. Oceňuji osobní zkušenosti a jejich sdílení.

Lucie Levová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Plzeň, 27.2.2020

Zajímavý a příjemný přednes.

Zita Šulcová, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Praha, 20.2.2020

Líbil se mi osobní přístup.

Ing. Marie Zajíčková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Praha, 20.2.2020

Školení předčilo mé očekávání, velice se mi líbil přístup lektorky. Příklady využiji v praxi.

Michaela Klečáková, seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Praha, 20.2.2020

Jeden z nejlepších seminářů, které jsem absolvoval. Výklad byl srozumitelný a motivující, navíc zajímavé poznatky. Děkuji.

Libor B., seminář Účinně proti stresu a vyhoření, Jihlava, 13.2.2020