Akreditovaná vzdělávací instituce

Akreditace

Číslo akreditace vzdělávací instituce: AK/I-40/2013

V roce 2013 mi byla udělena akreditace jako vzdělávací instituci a současně mi byly akreditovány také mé první čtyři vzdělávací programy.

V roce 2015 následovaly akreditace dalších vzdělávacích programů - viz informace níže.

V současné době má aktuální platnou akreditaci vzdělávací program Etika při výkonu správních a dalších činností úředníků a pracovníků veřejné správy.

 

Etika při výkonu správních a dalších činností úředníků a pracovníků veřejné správy

Rozvoj osobnosti

Účinně proti stresu a vyhoření

Etika v profesním životě

Komunikace, prezentační dovednosti, osobní a firemní image

Jak prezentovat správně a bez trémy

Jak se bránit agresi a manipulaci

Sebepoznáním k větší produktivitě

Jak na prokrastinaci